Over mij

Hallo!

Foto: Gea Schenk (www.geaschenk.nl)
Leuk dat je even komt kijken op mijn website. Ik ben Mirjam Deckers, in 1996 geboren in Utrecht en opgegroeid in het pittoreske Deventer. Na een uitstapje van zo'n vijf jaar voor mijn studie(s), die ik volgde aan de Rijksuniversiteit Groningen, woon ik tegenwoordig, na een tussenstop op Klooster Nieuw Sion, weer in mijn thuishaven.

Ik volgde de BA Kunsten, Cultuur in Media (KCM) en omdat ik niet kon kiezen, koos ik mij voor de richtingen Moderne & Hedendaagse Kunstgeschiedenis, Theater- en Filmwetenschappen. Uiteindelijk verkocht ik mijn hart aan de modernistische kunststromingen van de vroege 20e eeuw en studeerde ik af met een scriptie over performativiteit als inclusief model voor de esthetische ervaring. Tevens volgde ik de BA Wijsbegeerte van de Geesteswetenschappen waarin ik me specialiseerde in esthetica en kunstfilosofie. Beide studies sloot ik cum laude af.

En toen kwam ik toevalligerwijs in contact met de dochter van Bauhaus-weefster Gunta Stölzl (1897-1983). Zij zocht een student die haar kon helpen in het beheren van de nalatenschap van haar moeder, ik zocht ervaring in collectiebeheer. Het bleek een mooie samenwerking op te leveren, waarbij we niet alleen veel lol hebben, maar ook in steeds meer projecten verzeild raken. Mijn Research Master Arts & Culture sloot ik cum laude af met een scriptie over Stölzls vroege werken op papier en met een tentoonstelling in Wall House #2 (Groninger Museum).

Als freelance kunsthistorica maak ik tentoonstellingen en geef ik graag lezingen over allerhande thema's in de kunstgeschiedenis. Van christelijke kunst tot Bauhaus, en van tentoonstellingen-maken-voor-dummies tot een theoretisch verhaal over weefpatroonkaarten. Ik sta voor toegankelijke lezingen, luchtig, doorspekt met humor en zelfspot, maar wel met een sterke en leerzame inhoud. Kunst hoeft niet altijd maar ingewikkeld te zijn, ervan genieten en er soms om kunnen lachen is minstens zo belangrijk.
Vanuit mijn ervaring met het wonen in een voormalige abdij als onderdeel van een nieuwe religieuze woongemeenschap, denk en praat ik ook graag over het belang van monastieke waarden in onze hedendaagse maatschappij en over de toekomst van kloostererfgoed in Nederland.
Daarnaast schrijf ik ook graag over bovenstaande onderwerpen, zowel academisch als voor een breder publiek. Een enkele keer werp ik mij op als columnist of als dichter. 

Bij vragen over mij, m'n werk, een eventuele samenwerking of al het andere wat daar niet onder valt: neem contact met me op!